Proč Pórobeton ?

Popílek je zůstatek po vyhoření organických látek hořlavé horniny zvané uhlí při teplotě přes 1 200 °C. Uhlí je formovaný biologický materiál z pravěkých rostlin (přesličky, plavuně a kapradiny) z jezerních a říčních pánví. U těchto rostlin časem bez přístupu vzduchu, vlivem tlaku a teploty, docházelo k postupnému zuhelnatění a tudíž se jedná pouze o přírodní produkt, který je zdravotně nezávadný.

Popílek je také používán v široké škále stavebních hmot, ať už se jedná o beton, na kterém stojí Váš dům, maltové směsi nebo cement, plniva do barev či tepelně izolačních nátěrů. Je používán také k výrobě cemento-třískových desek a umělých kamenů.

Fyzikální a chemické vlastnosti klasického popílku lze porovnat s portlandským cementem. Je chemicky velmi stálý a nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Některé popílky se používají jako účinné náplně filtrů pro čistění odpadních vod.

Šedý pórobeton je velmi výhodnou ekonomickou variantou stavebního materiálu, technicky i fyzikálně prověřeným a plnohodnotným výrobkem, který má své tradiční místo mezi zdicími materiály. Veškeré naše výrobky jsou testovány, certifikovány a schváleny pro prodej a použití v České republice, podle norem a zákonů České republiky.